ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Email: eaisi@tue.nl

University: Eindhoven AI Systems Institute (EAISI)

 

Artificial Intelligence (AI) uses large amounts of data to enable machines to make automatic decisions. Think of route planners, cameras with face recognition or translation software. These decisions are made by algorithms, calculation models that choose the most precise solution based on regular patterns in data. An enormous amount of data has been added in recent years (think of browser clicks, location data or data from sensors) and AI has grown exponentially. Machines are becoming smarter. At the same time, social and ethical objections have been raised: data can be biased, computers are more susceptible to criminal activities and our privacy can be compromised.

Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence, AI) gebruikt grote hoeveelheid data om machines automatisch beslissingen te laten nemen. Denk aan routeplanners, camera’s met gezichtsherkenning of vertaalsoftware. Die beslissingen worden genomen door algoritmen, rekenmodellen die op basis van regelmatige patronen in data de meest precieze oplossing kiezen. Aangezien er de afgelopen jaren enorm veel data zijn bijgekomen (denk aan browser kliks of locatiedata of data die afkomstig zijn van sensoren) heeft AI een enorme vlucht genomen. Machines worden steeds slimmer. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke en ethische bezwaren toege nomen: data kunnen bevooroordeeld zijn, computers zijn gevoeliger voor inbraak en onze privacy kan worden aangetast.