BALANCED – HAPTIC BIOFEEDBACK

Designers: Brigitte van der Lugt

Email: b.v.d.lugt@student.tue.nl

Researchers/coaches: Kristina Andersen, Loe Feijs

University: TU Eindhoven, Industrial Design

Your clothing as your breathing monitor

 A lot of the new technologies revolve around the things we can see, although feeling is a much more sensitive experience. Biofeedback tools are available on smart watches, but what happens if the technology is integrated in the clothing itself? When people are aware of their behavior, in this case breathing too fast or infrequently, and notice this in time, stress and unhealthy habits can be avoided. There is a great design opportunity to embed stress reduction solutions in everyday garments. Garments are a natural interface to the human body and enable practical ways to anchor stress reduction in the rituals of daily life. That’s what you call ‘balance’!

Je kleding als bewaker van je ademhaling

Veel nieuwe technologieën zijn gebaseerd op wat we kunnen zien, hoewel aanraking een veel persoon lijkere ervaring is. Biofeedback tools zijn beschikbaar op smartwatches, maar wat gebeurt er als de tech nologie is geïntegreerd in de kleding? Als mensen zich bewust zijn van hun gedrag, in dit geval te snel of onregelmatig ademen, en dit op tijd merken, kunnen stress en ongezonde gewoontes worden vermeden. Het is een uitgelezen kans om stress reducerende oplossingen op praktische wijze toe te passen. Kleding wordt op die manier de inter face van het menselijk lichaam. Dat is nog eens ‘in balans’!