BIRDS FLIGHT PAVILION 

Designers: Federico Nannini, Fabio Maffia, Roger Ruber, Giorgia Portolan, Gokce Gemalmaz, Laura Eshuis, George McLoughlin, Joanna König, Owais Mohaqeq, Ramya Tipporeddy, Fedreica Fiumara, Sue Ellen de Nijs, Bart van den Hurk, Anne Holthuis

Email: r.blok@tue.nl

Researchers: Barbara Kuit, Torsten Schröder, Patrick Teuffel, Rijk Blok

University: The Built Environment, TU Eindhoven

In cooperation with: TU/e NWO (Knowledge Innovation mapping KIEM), SPARK location, NPSP bv, CoeBBE (Centre of expertise Bio Based Economy)

Pavilion constructed from biocomposite materials

To comply with the ‘Paris’ climate ambitions we will have to ensure that construction becomes more sustainable and circular. With biocomposite materials for example. Where biocomposites are now often still used in secondary (facade) elements, in this project the focus is on how the material can be included in the design and realisation of pavilion and canopy roof structures. In this Birds Flight pavilion a supporting structure from natural fibres (flax, hemp) and bio-resin is made, as new ways of designing with enormous form freedom.

Paviljoen gemaakt van bio-composietmaterialen

Om te voldoen aan de klimaatambities van ‘Parijs’ zullen we duurzamer, meer circulair moeten bouwen. Met bio-composietmaterialen bijvoorbeeld. Waar bio-composiet nu vaak nog zijn toepassing vindt in secundaire (gevel) elementen, wordt in dit project bekeken hoe het materiaal kan meegenomen worden in het ontwerp en de realisatie van paviljoen- en luifeldakconstructies. In dit vogelvluchtpaviljoen (Birds Flight) is een dragende structuur gemaakt van natuurlijke vezels (vlas, hennep) en bio-hars, als nieuwe manieren van ontwerpen met een enorme vormvrijheid.