BREAKING THE SHELL

Designers: Lennart Arpots

Email: l.r.arpots@tue.nl

Coaches: Jochem Groenland, Hüsnü Yegenoglu,
Sjef van Hoof, Pieter van Wesemael

University: Department of The Built Environment, TU Eindhoven

Petrochemical site as a barrel full of stories

In this project the – until now – inaccessible Royal Dutch Shell site is transformed into a cultural stage where hidden social, political, economic and urban stories are unlocked for a larger public. Due to its isolated location and consequently autonomous development, this petrochemical complex in the port of Rotterdam has since its establishment morphed into a techno logical landscape. Indifferent, almost autistic towards the world beyond its perimeter. At the same time – as the Shell brand – of major impact on the landscape and culture in the Netherlands.

Petrochemisch terrein als vat vol verhalen

In dit project wordt van het tot nu toe ontoeganke lijke Royal Dutch Shell-terrein een cultureel podium gemaakt waar verborgen maatschappelijke, politieke, economische en stedenbouwkundige verhalen voor een groot publiek worden ontsloten. Door zijn geïso leerde ligging en daarmee autonome ontwikkeling, is het petrochemische complex in de Rotterdamse haven sinds zijn ontstaan veranderd in een techno logisch landschap. Onverschillig, haast autistisch ten opzichte van de buitenwereld. Tegelijkertijd – als merk Shell – van grote invloed op landschap en cultuur in Nederland.