BREATHE-IN

Designers: Pengcheng An, Bin Yu

Researcher: Mengru Xue

Coaches: Saskia Bakker,
Rong-Hao Liang, Jun Hu, Berry Eggen

University: Industrial Design, TU Eindhoven

A fun way to look critically at your waste and what you discard. 

Breathe-In investigates how you can interact with smart products through healthy deep breathing. Switch on a lamp in your room? Turn over the page on your e-reader? With these simple techniques it is a question of breathing deeply and holding your breath for a couple of seconds. Breathe-In could be used for multiple Internet-of-Things applications but does not want to replace existing methods for operating digital equipment. It is actually just an extra option that makes users aware that ‘their self’ can communicate with the digital world.

Op een speelse manier je verspil- en wegwerpgedrag kritisch bekijken

Breathe-In onderzoekt hoe je via een gezonde, diepe ademhaling interacteert met slimme producten. Een lamp in je kamer aandoen? Naar de volgende pagina in je e-reader bladeren? Met deze eenvoudige techniek is het een kwestie van diep inademen en je adem een paar seconden inhouden. Breathe-In is toepasbaar bij meerdere Internet-of-Things, maar wil bestaande manieren van digitale apparaat-bediening niet vervangen. Eerder is het een extra optie die gebruikers bewust via hun ‘eigen zelf’ met de digitale wereld laat communiceren.