CASA 1.0

Contact person: Camiel Mourisse

Stichting Team Casa: 27 members

Email: camiel@teamcasa.nl

Coaches: Faas Moonen, Han van Kesteren, Jos Lichtenberg

Website: www.teamcasa.nl

University: The Built Environment, TU Eindhoven

Team CASA: a comfortable, affordable, sustainable alternative to Dutch social housing

The energy transition in the built environment is accelerating … but could be faster still. This is why Team CASA are building a comfortable accommodation alternative through combining all existing technologies in a single house. ‘CASA 1.0’ has a energy proof and under ground energy storage, comprised of sustainable materials and, above all, it can be dismantled. This extends the lifecycle of the building and increases the residual value. Add this to the lower maintenance and energy bills and this house is a lot less expensive and as such a perfect choice for social housing projects.

Team CASA: een comfortabel, betaalbaar, duurzaam alternatief voor de Nederlandse sociale
woningbouw

De energietransitie in de gebouwde omgeving gaat snel, maar … kan altijd sneller. Daarom bouwt Team CASA aan een comfortabel huisvestingsalternatief door alle bestaande technologieën in een woning te combineren. ‘Casa 1.0’ heeft een energiedak en ondergrondse energieopslag, bestaat uit duurzame materialen en is bovendien demontabel. Daarmee wordt de levensduur van het gebouw verlengd en wordt de restwaarde verhoogd. Dit opgeteld bij de lagere onderhouds- en energiekosten maakt de woning goedkoper en daarmee uitermate geschikt voor sociale woningbouw.