CONNECTING FAMILY RITUALS AND IOT

Designer: Pablo Traversat

Email: traversatpablo@gmail.com

Coaches: Joep Frens, Matthias Funk,
Lenneke Kuijer, Joep Elderman, Loe Feijs

University: Industrial Design, TU Eindhoven

What if family rituals became a part of your smart house?

The crisis, expensive child care and immigration are jointly responsible for the return of multi-generation families. In these families, where ‘the sandwich generation’ has to distribute its time between the children, the parent(s) and each other, family rituals are important. Linking these rituals to the Internet of Things (IoT) stimulates the contact between multiple generations and lays the basis for mutual under standing. Smart communication can, for example, alert everyone in the house that the evening meal is ready, which in itself contributes to healthier, more sustainable multi-generation relationships.

Wat als familierituelen deel gaan uitmaken van je slimme woning?

De crisis, dure kinderopvang en immigratie zijn medeverantwoordelijk voor de terug keer van meergeneratiegezinnen. In deze gezinnen, waar ‘de sandwichgeneratie’ haar tijd moet verdelen tussen de kinderen, de ouder(s) én elkaar, zijn familie rituelen belangrijk. Het verbinden van deze rituelen met het Internet of Things (IoT) stimuleert het contact tussen meerdere generaties en legt de basis voor meer wederzijds begrip. Zo draagt het ‘slim’ com municeren van bijvoorbeeld de avondmaaltijd aan iedereen in huis al bij aan een gezondere, meer duur zame multi-generatie-relatie.