CROWD DYNAMICS & LIGHT

Designers: Federico Toschi, Alessandro Corbetta

Email: f.toschi@tue.nl, a.corbetta@tue.nl.

University: Applied Physics, TU Eindhoven

Taking a step in analyzing pedestrian movements

As a pedestrian, you constantly run the risk of bumping into “oncoming traffic”. Yet that hardly ever happens. This research, partly based on five million pedestrian movements at Eindhoven station, sheds new light on this phenomenon. For example, it shows that pedestrians keep an average distance of at least 75 cm to each other to prevent a possible “collision course”. And that they unknowingly make other walking choices via “light control”. Handy and safe, this big data. For example, to predict how people will behave in a busy pedestrian area.

Een stap verder in het analyseren van voetgangersbewegingen

Als voetganger loop je constant de kans om op ‘tegenliggers’ te botsen. Toch gebeurt dat bijna niet. Dit onderzoek, mede gebaseerd op vijf miljoen voetgangersbewegingen op station Eindhoven, werpt nieuw licht op dit fenomeen. Zo laat het zien dat voetgangers een gemiddelde afstand van minimaal 75 cm tot elkaar bewaren om een mogelijke ‘ramkoers’ te voorkomen. En dat ze via ‘lichtsturing’ onbewust andere loopkeuzes maken. Handig en veilig, deze big data. Bijvoorbeeld om te voorspellen hoe mensen zich (gaan) gedragen in een druk voetgangersgebied.