DATAPOLIS

Designers: Justin Agyin

Email: j.n.k.f.agyin@tue.nl/justinagyin@gmail.com

Coaches: Pieter van Wesemael, Hüsnü Yegenoglu,
Jochem Groenland, Sjef van Hoof

University: Department of The Built Environment, TU Eindhoven

A hyperscale datacentre for Rotterdam

Due to the westerly shifting of the Port of Rotterdam, the city can forge new links with the water. DATAPOLIS, part if the urban intervention on Katendrecht, investigates alternatives for linking Rotterdam and the former port areas. It does so by adding contemporary industries in the form of a hyperscale datacentre in the Maas. DATAPOLIS confronts us with a world in which every thing has to be big, bigger, biggest as a result of our ever-growing hunger for data; the lubricant of a time in which progress the more and more comes at the expense of our privacy.

Een hyperscale datacenter voor Rotterdam

Door het westwaarts opschuiven van de Rotterdamse haven, kan de stad nieuwe banden smeden met het water. DATAPOLIS, onderdeel van een stads interventie op Katendrecht, onderzoekt hoe Rotter dam en de voormalige havengebieden alternatief kunnen ‘linken’. Dit wordt gedaan middels de toe voeging van een moderne industrie in de vorm van een hyperscale datacenter in de Maas. DATAPOLIS confronteert ons met een wereld waarin alles groot, groter, grootst moet zijn als gevolg van onze groeiende honger naar data; smeerolie van een tijd waarin we vooruitgang steeds meer moeten bekopen met onze privacy.