FRUITPUNCH AI

Designers: 22 project members

Contact persons: Robert van Dijk, Jeroen Sies

Email: robert@fruitpunch.ai, jeroen@fruitpunch.ai

Researcher: Mehmet Alican Noyan

University: Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI), TU Eindhoven

Network and education for the engineers of the future

An important goal of Fruitpunch AI is to bring together as many people as possible who are interested in AI and who have knowledge about it in various areas. In this way ideas can be exchanged and the members learn from each other more about AI. About the possibilities, the pleasure that you experience from it and also about the ethical dilemmas that arise when using self-thinking and self-deciding ideas.

Netwerk en onderwijs voor AI ingenieurs van de toekomst

Een belangrijk doel van Fruitpunch AI is het samenbrengen van zoveel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn in AI en die kennis daarover hebben op verschillende gebieden. Op die manier kunnen ideeën worden uitgewisseld en leren de leden van elkaar meer over AI. Over de mogelijk heden, het plezier dat je er aan beleeft en ook over de ethische dilemma’s die bij het gebruik van zelf denkende en zelfbeslissende ideeën opdoemen.