HUMAN NATURE

Designers: Arslane Benamar

Email: arslane.benamar@gmail.com

Coaches: Jos Bosman, Jacob Voorthuis, Gijs Joosen

Company: 10XL

University: Architectural Urban Design and Engineering, TU Eindhoven

 

A radical vision for future flood 

Fossil fuels are depleting, pollution is spreading and sea levels are still rising: a radical new perspective is required for the way in which we treat the vulnerable area that is the Netherlands. For example, through exploring the architectural opportunities offered by 3D printing within a circular economy. In this project floating pavilions constructed as seashells, entirely made from recycled plastic are presented. These future shelters and storage spaces demonstrate how dependent we are on natural structures but also how our modern society has always objectified nature.

Een radicale blik op toekomstige overstromingen 

Fossiele brandstoffen raken op, vervuiling neemt toe, de zeespiegel stijgt: een radicaal nieuw pers pec tief is nodig op onze omgang met het stukje Nederland dat ons rest. Bijvoorbeeld door te kijken naar de architectonische mogelijkheden van 3Dprinten binnen een circulaire economie. In dit project worden als zeeschelpen gebouwde drijvende paviljoens van gerecycled plastic getoond. Deze toekomstige schuilplaatsen en opslagruimtes bewijzen hoe afhankelijk we zijn van de natuur structuur, maar ook hoe we in onze moderne samen leving de natuur altijd tot object hebben gemaakt.