IDEA SPACE

Designers: Rosalie Oomen

Email: r.b.m.oomen@student.tue.nl

Coach: Bart Hengeveld

University: Industrial Design, TU Eindhoven

A shared digital space for teams working together from different locations

Sharing ideas and responding to each other, how do you manage that if you are not close to each other? A remote brainstorming session in which everyone feels involved and heard. The joint design force is sometimes not in one place, while you want to make optimum use of it. The answer is Idea Space. Idea Space provides a shared digital space that geographically dispersed teams can use to devise, share and respond to live ideas together.

Een gedeelde digitale ruimte voor teams die samenwerken vanaf verschillende locaties 

Met elkaar ideeën delen en er op reageren, hoe krijg je dat voor elkaar als je niet bij elkaar in de buurt bent? Een brainstorm op afstand dus waarbij iedereen zich betrokken en gehoord voelt. De gezamenlijke ontwerp kracht zit soms niet op een plek, terwijl je die wel optimaal wil benutten. Het antwoord is Idea Space. Idea Space verzorgt een gedeelde digitale ruimte die geografisch verspreide teams kunnen gebruiken om samen live ideeën te bedenken, te delen en om op elkaars ideeën te reageren.