Bas Bögels

"By storing digital data in DNA, we’re going back, as it were, to how nature conceived data storage.’

“Working on DNA data storage is really amazing. That you can store so much in something so small is so cool. Every day when using these molecules, I realize how special it is. From paper to hard drives to DNA: this is a fascinating and vitally important next step.”

 

 

‘Met het opslaan van digitale data in DNA gaan we als het ware terug naar hoe de natuur de opslag van gegevens bedacht heeft.’

“Het is heel bijzonder om te werken aan dataopslag in DNA. Dat je zóveel kunt opslaan in zoiets kleins, zo cool. Ik heb de moleculen die we ervoor gebruiken dagelijks vast en realiseer me hoe bijzonder het is. Van papier naar harde schijven naar DNA: dit is een belangrijke, fascinerende volgende stap.”