Juliette Bekkering

‘We’re taking new steps in 3D concrete printing. The challenge is not to print as if we were still building traditionally with poured concrete, but to develop a new architectural vocabulary that best fits this material and this technique.’

“These 3D-printed lenses are printed on double curved surfaces. We’re pushing the limits of what’s now possible with 3D concrete printing. What’s really special about these lenses is that we’re printing them using a technical as well as an aesthetic and architectural approach. I hope we’ll be able to inspire the construction industry to develop our concepts further. If we want to move towards a 100% circular construction industry in 2050, these kinds of approaches are the way to go.’

 

 

‘We zetten een nieuwe stap in 3D betonprinten. Het is de uitdaging om niet te printen alsof we nog traditioneel met gestort beton bouwen, maar een nieuw architectonisch vocabulaire te ontwikkelen dat past bij dit materiaal en deze techniek.’

“Deze 3D geprinte lenzen zijn geprint op dubbelgekromde vlakken. We zoeken de grenzen op van wat kan met 3D betonprinten. Het bijzondere van deze lenzen is dat we ze printen vanuit een technische, maar zeker ook esthetische en architectonische benadering. Ik hoop dat we de bouwsector inspireren en dat dit wordt doorontwikkeld. Willen we naar een 100% circulaire bouwsector in 2050, dan zijn dit soort benaderingen de toekomst.”