Devansh Kandpal

‘By improving public health and safety, VIPNOM can have a real societal impact.’

“Our goal with VIPNOM is to measure and localize urban noise and create smart spaces for meaningful and engaging living experiences. We also hope it will create more awareness about noise pollution, as what you hear in a busy city can be experienced as ‘normal’, while it could actually be harmful.”

 

 

‘VIPNOM kan een grote rol spelen in de verbetering van onze veiligheid en gezondheid.’

“Ons doel met VIPNOM is geluid meten en lokaliseren zodat we slimme omgeving kunnen creëren waarin mensen met elkaar kunnen genieten. We hopen tegelijkertijd dat we er bewustzijn rond geluidsoverlast mee creëren. Geluidsoverlast kan ervaren worden als ‘normaal’ als je al langer in een drukke stad woont, maar het kan ook schadelijk zijn voor je gezondheid.”