Hannah Brouwer

‘With our research and development of materials that stimulate the body to repair damage, I hope we can bring about a change in health care.’

“For the future, I envision hospitals having different types of ‘repair’ materials available in different forms, off the shelf and for anyone, anywhere. These are relatively inexpensive solutions; they’re not just reserved for a small group of wealthy people. In this way we can really mean something to patients all over the world.”

 

 

‘Met ons onderzoek en de ontwikkeling van materialen die het lichaam aanzetten tot herstel van schade, hoop ik dat we een verandering teweeg kunnen brengen in de gezondheidszorg.’

“Voor de toekomst zie ik voor me dat in ziekenhuizen verschillende soorten ‘reparatie’materialen aanwezig zijn in verschillende vormen. Off the shelf beschikbaar voor iedereen, waar dan ook. Het is een relatief goedkope oplossing, niet alleen weggelegd voor een kleine groep vermogende mensen. Zo kunnen we echt iets betekenen voor patiënten over de hele wereld.”