Igor Koster

'We have to get rid of our disposable culture, even when it comes to cars. Hopefully what Eterna demonstrates will make the automotive industry think again.'

“In our student team, we started at zero and within a year, we’d built a car that has solutions for a more sustainable production process. If we can change driving itself, why not change the way we make cars? Let Eterna be the trigger for a completely new approach to car longevity.”

 

 

‘We moeten af van de wegwerpcultuur, ook als het gaat om auto’s. Hopelijk zet de mogelijkheden die we laten zien in Eterna de auto-industrie aan het denken.’

“Binnen ons studententeam startten we op nul en hebben we binnen een jaar een auto gebouwd die oplossingen in zich heeft voor een duurzamer productieproces. Als we het rijden zelf kunnen veranderen, waarom het maken van auto’s dan niet. Laat Eterna een trigger zijn voor een heel nieuwe benadering van de levensduur van een auto.”