Katrien van Riet

'Soft robotics is a relatively young technical field. I think there’s still a lot of room for designers to think more about soft devices with a specific function. If our toolkit motivates them to do more with soft robotics, that'll be great.’

“My toolkit enables anyone to get started with soft robotics, even when very young. You can discover how it works, build circuits with working components, and experience what’s possible with soft robotics.”

 

 

‘Soft robotics is een relatief jong technisch veld. Ik denk dat er nog veel ruimte is voor designers om meer na te denken over zachte devices met een bepaalde functie. Als deze toolkit hen motiveert om meer te doen met soft robotics, is dat geweldig.’

“Mijn toolkit stelt iedereen in staat om zelf met soft robotics aan de gang te gaan. Zelfs op heel jonge leeftijd. Je kunt uitvinden hoe het werkt, circuitjes bouwen met componenten die al werken en ervaren wat er mogelijk is met soft robotics.”