Maarten Merkx

‘We’re ‘building' new proteins with novel functions. As 'protein engineers,' we use the building blocks provided by nature. Making something new to solve a real problem, in this case in healthcare, is great.’

“Our smart tests can be used to detect viruses or antibodies. They can contribute to accessible and affordable care, all over the world.”

 

 

Wij ‘bouwen’ nieuwe eiwitten met een nieuwe functie. Als ‘eiwit-ingenieurs’ maken we gebruik

van de bouwstenen die de natuur al voor ons heeft klaarliggen. Iets nieuws maken om een echt probleem op te lossen, in dit geval in de zorg, is geweldig.”

“Onze slimme tests zijn in te zetten om virussen of antilichamen op te sporen. Ze kunnen een bijdrage leveren aan toegankelijke en betaalbare zorg, overal ter wereld.”