Malu Sieben

'This balance board makes you aware of your progress when doing the balance exercises prescribed by the physio at home. That’s really motivating.’

“I want to use my knowledge to make life easier for anyone with challenges. Healio is now particularly focused on helping people with injuries, but it can also be used to improve the proprioception of the elderly. With better body balance and perception, the elderly will be able to function independently for longer.”

 

 

‘Dit balansbord maakt je bewust van de vooruitgang die je boekt als je thuis balansoefeningen doet die de fysio je voorschrijft. Dat motiveert.’

“Ik wil mijn kennis inzetten om het leven van mensen met een uitdaging makkelijker te maken. Healio is nu met name gericht op mensen met blessures, maar het kan ook heel goed ingezet worden om de proprioceptie van ouderen te verbeteren. Een betere balans en waarneming van hun eigen lichaam kan er misschien voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren.”