Sander Verdiesen

'I really want to contribute to a better world, especially in those parts where people are less fortunate than us. It's great that I can use my technical knowledge to do that. RescueRATs combines the best of technology with the best of nature.'

“When I finished the first version of my ‘rat backpack,’ I flew to Tanzania to APOPO to test it on an African giant pouched rat. It worked! The animals quickly got used to it and the images were usable. The second version is even better: lighter, smaller, stronger. I look forward to the moment when the RescueRATs actually start using it.”

 

 

‘Ik wil graag bijdragen aan een betere wereld, zeker in delen waar mensen het minder goed hebben dan wij. Het is mooi dat ik mijn technische kennis daarvoor kan inzetten. Met dit product brengen we het beste van techniek en het beste van de natuur samen.’

“Toen ik de eerste versie van mijn ‘rattenrugzakje’ af had, ben ik naar Tanzania gevlogen om bij APOPO het rugzakje op een hamsterrat te testen. Het werkte. De dieren waren er snel aan gewend, de beelden goed bruikbaar. De tweede versie is nog beter: lichter, kleiner, robuuster. Ik kijk uit naar het moment dat de hamsterratten er echt mee gaan werken.”