Snehal Hannurkar

'Responsible design is what drives me. The structures we design and make should merge with nature, not fight it.'

“Whatever I do in my work as an architect and researcher, I do with nature in mind. Everything we have, everything we learn, is linked to nature. It’s up to us to cherish it and take good care of it.”

 

 

‘Verantwoord ontwerpen is wat mij drijft. De bouwwerken die wij ontwerpen en maken, moeten samengaan met de natuur, niet ertegenin gaan.’

“Wat ik ook doe in mijn werk als architect en onderzoeker, ik wil het doen met de natuur in mijn achterhoofd. Alles wat we hebben, alles wat we leren, is gelinkt met de natuur. Het is aan ons om die te koesteren en er goed voor te zorgen.”