MODULO

Contact persons: Lara Leijtens, Mitchell Jacobs

Email: laraleijtens@gmail.com, mitchell@studiotast.nl

Coach: Erik van der Spek

Company: Studio Tast

University: Industrial Design, TU Eindhoven

Interactive sustainability tool for primary education 

Using the interactive tool ‘Modulo’, children in primary education explore and gain an understanding of sustainability by building a city in small groups. Pupils place modules, such as factories, vehicles, and waste processing systems on a game board, after which they see the effects of their behavior on people, the environment, and the economy. They gain awareness of the three sustainability pillars, but also learn to communicate, solve problems, and work together – precisely the ingredients required for tackling the current global challenges.

Interactieve duurzaamheidstool voor in het basisonderwijs

 Via de interactieve tool ‘Modulo’ kunnen kinderen in het basisonderwijs duurzaamheid ont dekken en leren begrijpen door in kleine groepjes een stad te bouwen. Leerlingen plaatsen modules, zoals een fabriek, vervoersmiddelen en een afval verwekingssysteem op het speelbord, waarna ze de effecten van hun acties op mens, milieu en economie zien. Ze maken zo bewust kennis met de drie duur zaamheidspijlers, maar leren ook communiceren, problemen oplossen en samenwerken; precies wat nodig is voor de aanpak van de huidige mondiale uitdagingen.