NANO, MICRO, MACRO

Size is everything where your health is concerned. 

Someone who repairs cars has to know everything there is to know about damaged windscreens, mechanical problems and software errors. The same is true for people. Whether you have a broken leg, a reduced cardiac function or a small gene deviation: you feel unwell. Scientific knowledge of bodily functions helps to prevent illness and keep you healthy. Here is shown how you can find visible and invisible symptoms and solutions. Not through focusing on the whole, but through zooming in at nano, micro and macro level.

Omvang doet ertoe als het om gezondheid gaat

Wie auto’s repareert, moet alles weten over kapotte voorruiten, mechanische problemen en software fouten. Hetzelfde geldt voor ons mensen. Of je een gebroken been, een verminderde hartfunctie of een kleine genafwijking hebt: je voelt je ziek. Weten schap pelijke kennis over het functioneren van het lichaam helpt ziektes te voorkomen en gezond te blijven. Getoond wordt hoe je zichtbare én onzicht bare symptomen en oplossingen vindt. Niet door te focussen op het totaalplaatje, maar door in te zoomen op nano-, micro- en macroniveau.

Designers: Dan Jing Wu & Bas Rosier

Email: d.j.wu@tue.nl, b.j.h.m.rosier@tue.nl

Researchers: prof. Patricia Dankers, prof. Tom de Greef

University: Biomedical Engineering, TU Eindhoven