NEOVYTAL

Designers: Bart Bierling

Email: bartbierling@hotmail.com

Researchers: Rohan Joshi

Coach: Frank Delbressine

University: Industrial Design, TU Eindhoven

In collaboration with: Maxima Medisch Centrum

To a 100% use of patient monitoring systems in developing countries. 

Today’s commercial patient monitors are not suitable for hospitals in developing countries. They are expensive, require technicians for maintenance and are not user-friendly. NeoVytal is a patient monitor designed to monitor newborn babies and displays heart rate, breathing, oxygen saturation and move ments – the most essential vital functions. It uses a user-friendly and affordable Android tablet. NeoVytal also consists of a ballistography sensor, a sensor that is placed under the baby which can measure all movements (such as breathing movements). The sensors are reusable, which is essential in these circumstances.

Naar een 100% gebruik van patiëntbewakingssystemen in ontwikkelingslanden.

De commerciële patiëntenmonitoren van nu zijn niet geschikt voor ziekenhuizen in ontwikkelingslanden. Ze zijn duur, vereisen technici voor onderhoud en niet gebruiksvriendeijk. NeoVytal is een patiënten monitor ontworpen om pasgeboren baby’s te monitoren en geeft de hartslag, ademhaling, zuur stofsaturatie en bewegingen weer, de meest essentiële vitale functies. Het gebruikt een gebruiks vriendelijk en betaalbaar Android tablet. Daarnaast bestaat NeoVytal uit een ballistografiesensor, een sensor die onder de baby wordt geplaatst. Alle bewegingen (zoals ademhalingsbewegingen) kunnen daarmee worden gemeten. De sensoren zijn her bruik baar, wat essentieel is in deze omstandig heden.