OPERATION OF LIGHT GUIDES

Project members: Rob van der Heijden, Jaime Gomez Rivas, Gabriel Castellanos Gonzalez, Mohammad Ramezani 

Email: r.w.v.d.heijden@tue.nl

Researchers: Rob van der Heijden, Jaime Gomez Rivas, Gabriel Castellanos Gonzalez, Mohammad Ramezani

University: Department of Applied Physics,
Institute for Photonic Integration, T
U Eindhoven

The operation of light guides as the basis for optical
chips

Photonics, the technology based on light, is rapidly emerging. Photonic integrated circuits, in other words optical chips, employ the known principles of electromagnetism to confine and guide light. Thanks to the advances in nanotechnology and nanophotonics it is possible to make increasingly compact and advanced circuits and new optical products. In the exhibition is demonstrated how you can guide light and ‘bend’ it through transparent materials with slight differences in light speeds, the same principle used for optical fibre transmission.

De werking van lichtgeleiders als basis voor optische
chips

Fotonica, de op licht gebaseerde technologie, is sterk in opkomst. Fotonisch geïntegreerde circuits, ofwel optische chips, gebruiken bekende principes van het elektromagnetisme om licht te begrenzen en te geleiden. Door de vooruitgang in nanotechnologie en nanofotonica is het bovendien mogelijk om steeds compactere, geavanceerdere circuits en nieuwe optische producten te maken. In de expositie kan je zien hoe je licht kan geleiden en ‘buigen’ door door zichtige materialen met afwijkende lichtsnelheden te combineren, het principe, waarop ook de werking van glasvezelgeleiding berust.