PHOTONIC INTEGRATION FOR SENSORS

Researchers: Anne Sauermann, Luca Picelli, Kaylee Hakkel,
Gustav Lindgren, Rob van der Heijden, Andrea Fiore

Email: a.fiore@tue.nl

University: Applied Physics, Institute for Photonic Integration, TU Eindhoven

Simpler interrogators for better sensors

Sensors are becoming increasingly important, partly due to the emergence of the ‘Internet of Things’. Optical sensors in particular are getting more attention. They are extremely sensitive, not invasive, can be used at large
distances and contactless – exactly what is necessary in many industrial applications. Nevertheless, the overall deployment of optical sensors does not really enjoy the impact it deserves, because expensive interrogators are needed to “read” their output. But inexpensive interrogators and better sensors are heading our way – through the use of photonic integrated circuits and nanostructures.

Eenvoudiger uitleesapparatuur voor betere sensoren

Sensoren worden steeds belangrijker, mede door de opkomst van het ‘Internet of Things’. Vooral optische sensoren krijgen meer aandacht. Ze zijn
uiterst gevoelig, contactloos inzetbaar, niet-invasief en kunnen op grote afstanden werken; precies wat nodig is in veel industriële toepassingen. Toch blijft een brede inzet van optische sensoren-sensoren achter, omdat ze zonder dure uitleesapparatuur niet werken. Goedkope uitleesapparatuur en betere sensoren komen eraan, mede dankzij het gebruik van fotonische nanostructuren en geïntegreerde circuits.