STORIES OF CHANGE

A design tells more than a story of 1000 words. Yes and no. The story behind a design shows a wealth of extra information and gives the public a chance to talk to the creators. In Stories of Change there are many presentations every day, each of which only takes 15 minutes on numerous topics that are dealt with in the exhibition. Just sit and listen and get filled with interesting ideas and solutions. Including top professors Maarten Steinbuch (talk: exponential innovation), Andrea Fiore (talk: integrated photonics) and many others.

 

Een ontwerp vertelt meer dan een verhaal van 1000 woorden. Ja en nee. Het verhaal achter een ontwerp laat een rijkdom aan extra informatie zien en geeft het publiek kans om met de bedenkers in gesprek te komen. In Stories of Change zijn er elke dag vele presentaties, van elk slechts 15 minuten over tal van onderwerpen die in de expositie aan bod komen. Even zitten luisteren en je laten vollopen met interessante ideeën en oplossingen. Met onder meer tophoogleraren Maarten Steinbuch (over exponentiële innovatie), Andrea Fiore (over geïntegreerde fotonica) en vele anderen.

You can also listen to Stories of Change (English only):
Broadcast radio 4 brainport, live in Stories of Change https://www.radio4brainport.org/ (Live broadcast in Stories of Change)

TU/e Drivers of Change Podcast features many different subject covered in the exhibition,
see: https://www.tue.nl/en/research/drivers-of-change/