Projects
and Designers

Projects and Designers

About 40 projects that offer a solution to the many challenges of today and tomorrow are presented. New environments, smart tools, designs for better health and a more sustainable society.

Meet the Designer

As with a physical exhibition, it is often interesting and enlightening to be able to speak to the designer or researcher behind a project or design. Book a time slot and have a live conversation.

Projecten en Ontwerpers

Zo’n veertig projecten waarin een oplossing wordt geboden voor de vele uitdagingen van vandaag en morgen passeren de revue. Nieuwe omgevingen, slimme tools, ontwerpen voor een betere gezondheid en een duurzamere samenleving.

Ontmoet de ontwerper

Net als bij een fysieke expositie is het vaak interessant en verhelderend om de ontwerper of onderzoeker achter een project of ontwerp zelf te kunnen spreken. Boek een tijdslot en ga live in gesprek.

Health