Transfer to an artificial womb

Increasing extremely premature babies’ quality of life

Each year in the Netherlands, 700 children are born extremely prematurely – that’s between 24 and 28 weeks. An artificial womb, in which a premature baby can stay for four weeks can significantly increase these babies’ survival and their ensuing quality of life. Currently, we’re working hard to create an artificial womb – a sort of ‘incubator 2.0’.
Transferring a premature baby to the artificial womb involves many challenges. At that stage, the baby cannot breathe oxygen because the lungs are not yet fully developed. Researchers at TU/e have devised a procedure with a fluid-filled biobag to safely transfer the baby to the artificial womb. The biobag is now being extensively tested with robotic dolls that look like newborn babies. However, we expect it to take about 10 years before the first artificial womb can be used.

Jaarlijks worden in Nederland 700 kinderen extreem vroeg geboren – tussen de 24 en 28 weken. Een kunstbaarmoeder, waarin een te vroeg geboren baby 4 weken kan blijven, vergroot de levenskansen en de kwaliteit van leven aanzienlijk. Er wordt hard gewerkt aan zo’n kunst baarmoeder; een ‘couveuse 2.0’.
Ook het overbrengen van de baby naar de kunstbaarmoeder brengt veel uitdagingen met zich mee. De baby mag geen zuurstof ademen omdat de longen nog niet zijn volgroeid. Onderzoekers van de TU/e bedachten een procedure met een met vloeistof gevulde biobag, zodat de baby beschermd in deze ‘transferbag’ naar de kunstbaarmoeder kan worden overgebracht.
De biobag wordt nu uitgebreid getest met manikins; robotpopjes die eruit zien als pasgeboren baby’s. Naar verwachting duurt het nog zo’n tien jaar voordat de eerste kunstbaarmoeder in gebruik genomen kan worden.

Contact Juliette van Haren, Frank Delbressine
Email j.s.v.haren@tue.nl - fdelbres@tue.nl
Department Industrial Design
Website More information
Partners RWTH Aachen, Politecnico di Milano, LifeTec Group, Nemo Healthcare, Máxima Medisch Centrum