Blood vessel prosthesis

How a plastic tube becomes a living blood vessel

From a plastic tube to a living blood vessel – that’s the promise of this blood vessel prosthesis. The idea is simple: a small, biodegradable stent is inserted to replace a damaged or diseased blood vessel. The body responds and sends cells to it, starting the ‘repair process’. The inserted plastic tube then slowly degrades while the body builds a new, healthy blood vessel. In this way, the tube acts as a scaffold.
The use of these tubes is an ideal way of solving problems in our bodies without having to permanently insert materials from outside. Moreover, the risk of rejection or new operations is greatly reduced, while our quality of life increases.

Van een plastic buisje naar een levend, lichaamseigen bloedvat. Dat is wat deze bloedvatprothese belooft. Het idee: je brengt een kleine, biologisch af breek bare stent in als vervanging van een beschadigd of ziek bloed vat. Het lichaam reageert daarop en stuurt er cellen op af waardoor een ‘reparatieproces’ begint. Uiteindelijk maakt je lichaam zélf een nieuw, gezond bloedvat aan. Het oorspronkelijke plastic buisje wordt afgebroken in de tijd dat je lichaam het bloedvat opbouwt. Zo fungeert het als het ware als een steiger.
Het is een ideale manier om problemen in ons lichaam op te lossen zonder dat je daarvoor materialen van buitenaf blijvend in je lijf hoeft te plaatsen. Het risico op afstoting of nieuwe operaties wordt boven dien erg klein, en de kwaliteit van leven groter.

Contact Jordy van Asten
Email j.g.m.v.asten@tue.nl
Project owners Research group Soft Tissue Engineering and Mechanobiology, principal investigators: Carlijn Bouten, Nicholas Kurniawan, Sandra Loerakker, Anthal Smits
Department Biomedical Engineering
Website More information