Fusion

Inside ITER, the world's biggest energy experiment

Nuclear fusion, the nuclear reaction that powers the sun and stars, is a major potential source of safe, emission-free, inexhaustible energy on Earth. Ever since 2007, people from 35 countries have been working on ITER; a huge nuclear fusion reactor, located on a 42-hectare site in southern France. ITER is Latin for ‘the journey’. This largest-ever inter national collaborative project aims to demonstrate the scientific and technical feasibility of nuclear fusion as a source of energy on Earth.
At this expo, you can take a virtual tour of the ITER site and even look inside the reactor under construction. You can also ‘see’ the magnetic field as it works inside the reactor. You may never get another chance to experience this prestigious, mysterious project, where a star is born.

Kernfusie, de nucleaire reactie die de zon en de sterren hun kracht geeft, is een belangrijke potentiële bron van veilige, uitstootvrije, onuitputtelijke energie op aarde. Sinds 2007 werken mensen uit 35 landen op een 42 hectare grote site in Zuid-Frankrijk aan ITER; een enorme reactor voor kernfusie. ITER is Latijn voor ‘de reis’. Dit grootste internationale samen werkingsproject ooit heeft als doel de wetenschappelijke en technische haalbaarheid aan te tonen van kernfusie als energiebron op aarde.
Op deze expo kun je een virtuele tour maken door de ITER-site en zelfs ín de reactor in aanbouw kijken. Ook ‘zie’ je het magnetische veld zoals dat werkt binnen de reactor. Zo dichtbij kwam je nog nooit bij dit prestigieuze, mysterieuze project van ongekende omvang en impact, waar een ster wordt geboren.

Contact Felix Warmer
Email f.warmer@tue.nl
Department Applied Physics and Science Education, Science and Technology of Nuclear Fusion
Website More information