HART

Not lost in translation

Just a little longer and language barriers will be a thing of the past. The HART (Human Augmentation Research and Technology) team is working on a sleeve that you can wear on your arm that allows you to understand any person speaking to you. This is just one of the examples of what the HART team is doing with human augmentation.
The device ‘translates’ spoken language into a ‘language’ of vibrations that you feel on your skin. The vibration patterns (the sleeve has 39) represent all the sounds (phonemes) of the English language. They are relatively easy and quick to learn. The ‘o’ runs a circle around your wrist, all the other 38 phonemes have their own location, frequency or duration. Once you’ve learnt to recognize all the vibrations, you can ‘understand’ what someone is saying to you.

Nog even en taalbarrières zijn verleden tijd. Team HART (Human Augmen tation Research and Technology) ontwikkelt een sleeve voor je onderarm waarmee je alle talen die tegen je gesproken worden, kunt verstaan. Dit is een van de voorbeelden wat HART doet met human augmentation.
Het apparaat ‘vertaalt’ gesproken taal in een taal van trillingen die je voelt op de huid. De trillingspatronen (de sleeve heeft er 39) geven alle klanken (fonemen) uit de Engelse taal weer. Ze zijn relatief makkelijk en snel te leren. De ‘o’ maakt een rondje om je pols, alle andere 38 fonemen hebben een eigen locatie, frequentie of duur. Je leert alle trillingen herkennen en voilà: via de sleeve ‘versta’ je wat iemand tegen je zegt.

Contact Julie van der Hijde
Email connect@teamhart.nl
Department Student Team HART
Website teamhart.nl