INTENSE

A chip that helps a blind man see

Can a blind man see a tree? Of course not – that’s impossible? But no longer: INTENSE can help. By inserting the INTENSE brain-chip into a person’s brain and giving it small electrical impulses, the nerves that normally make images from what we see are stimulated. A blind person wearing glasses fitted with a small camera can then ‘see’ black-and-white images in pixels, for example contours of a person, or a tree.
INTENSE is a follow-up to Nestor; a neuroprosthetic device that generates artificial images by connecting directly to a person’s brain. We are currently working on making the chip wireless, increasing the number of pixels, and developing a more robust, improved version of Nestor. In the same way, this chip could help the deaf, or those with epilepsy or paralysis.

Een blinde die een boom kan zien. Onmogelijk? Niet met INTENSE. Wanneer je deze brein-chip inbrengt in de hersenen en hem kleine stroomstootjes geeft, stimuleer je de zenuwen die normaal gesproken vanaf onze ogen beelden maken. Via een bril met een cameraatje ziet een blinde op deze manier zwart-wit-beelden in pixels. Contouren van een persoon, of een auto bijvoorbeeld.
INTENSE is een vervolg op Nestor; een neuroprothese-apparaat dat kunstmatige beelden genereert door rechtstreeks verbinding te maken met de hersenen. Op dit moment wordt gewerkt aan het draadloos maken van de chip, het vergroten van het aantal pixels en een robuustere, ver beterde versie van Nestor. De chip biedt ook mogelijkheden voor dove mensen of personen met epilepsie of een verlamming.

Contact Leroy Driessen
Email l.h.p.driessen@tue.nl
Project owner Prof. dr. Pieter Roelfsema
Department TU/e Electrical Engineering
Website More information