Responsive liquid crystal for 3D printing

The Colorful bug

Imagine: you’re wearing a piece of jewelry which changes color in relation to changes in your hormone balance, the salt or calcium level in your blood, or in the water quality where you want to swim. Using 3D-printing with a newly developed liquid crystal ink, this could be a reality in the near future.
A layer of ink that changed color under the influence of external conditions already existed. However, it was never possible to 3D-print an object using this ink. The beetle in the exhibition has been fully 3D printed, with liquid crystal throughout. The beetle’s shield changes color when it comes into contact with moisture. This bug is just an example; you can print any object you desire. From a personalized medical device that interacts with its wearer to a ring that changes colors if the water is contaminated… the seemingly impossible will be possible.

Stel je voor: een persoonlijk sieraad dat je draagt, verkleurt als er ver ander ingen zijn. In je hormoonbalans, het zout- of calciumniveau in je bloed, óf in de kwaliteit van het water waarin je wilt zwemmen. Door zo’n sieraad -of een ander voorwerp- 3D te printen met deze nieuw ont wik kelde vloeibare kristalinkt, kan dat werkelijkheid worden.
Een laagje inkt dat verkleurt onder invloed van omstandigheden van buitenaf bestond al. Niet eerder kon je met zo’n inkt een object 3D-printen. De kever is volledig in 3D geprint, met een schild van door en door vloeibaar kristal. Dit schild verkleurt als het in aanraking komt met vocht. Het beestje is slechts een voorbeeld; je kunt elk voorwerp printen dat je bedenkt. Gepersonaliseerde medische apparatuur die interacteert met de drager, een ring die verkleurt als water vervuild is… Droom je mee?

Contact Dr. Jeroen Sol
Email jeroen.sol@live.nl
Project owners Dr. Michael Debije, Prof. Dr. Albert Schenning
Department Chemical Engineering and Chemistry, Stimuli-responsive Functional Materials & Devices
Website More information
Partners (Former) DynAM consortium; TNO, Brightlands Materials Center, Maastricht University (MERLN Institute), group Prof. Dr. Rint Sijbesma