Post-Plant

Building a connection between plants and humans

A plant is a symbol of life – it grows, blossoms, and reaches out to the light. In nature, plants form an even more fascinating collective system. They exchange nutrients, keep each other alive, and ‘communicate’ with each other and their environment. When in our homes, as houseplants, they lose that connection – they depend on us humans to survive.
With Post-plant, we want to restore our houseplants’ connection with each other, their environment and people, to replicate, as it were, how they live in nature. We do that by giving them the autonomy to move to ideal living locations, by creating a ‘chemical exchange bridge’ between them and by attaching a bionic leaf to the plants. This enables them to form a new relationship and interaction with us humans.

Een plant is leven. Hij groeit, bloeit, beweegt naar het licht. In de natuur vormen planten een fascinerend gezamenlijk systeem; ze wisselen (voeding) stoffen uit, houden elkaar in leven en ‘communiceren’ met elkaar en hun omgeving. In onze huizen, als kamerplant, zijn ze die connectie kwijtge raakt. Op zichzelf, in een pot, zijn ze afhankelijk van ons mensen om te overleven.
Post-plant wil de verbinding van onze kamerplanten met elkaar, hun omgeving en mensen herstellen. Als het ware imiteren hoe ze in de natuur leven. Door ze autonomie te geven om naar ideale woonlocaties te ver huizen, een ‘chemische uitwisselingsbrug’ tussen planten te creëren en een bionisch blad aan de plant te bevestigen. Dit creëert een nieuwe relatie en interactie tussen mens en plant.

Contact Ruoxue Zhu
Phone +31653227351
Project owners Ruoxue Zhu, Meng Zheng, Joris Zandbergen
Department Industrial Design
Website https://demoday.id.tue.nl/projects/vJ8jY6YyNM