Acoustic virtual reality

A step towards the future of sound in architecture

That stylish tile wall in that trendy restaurant or those bare walls in a large hall: how and with which materials you furnish a room greatly influences its acoustics. That tiled wall may be beautiful, but it can make it hard to hear your dining companion. Acoustics are a key issue when designing a space, but they are often intangible at the design stage and can only be experienced once a building has been finished.

To make it easier for students to test acoustics in the spaces they design, the Building Acoustics Group is developing the Eindhoven Acoustic Virtual Reality (EAVR) platform. Here, students can load their 3D models and interactively adjust both the room size and the wall materials in VR. They can then hear the acoustic effects of these adjustments in real time. EAVR is a step towards the future of sound in architecture.

 

Die stylish tegelmuur in dat hippe restaurant of te kale muren in een grote zaal: hoe en met welke materialen je een ruimte inricht, heeft veel invloed op hoe het in zo’n ruimte klinkt. Want die tegelmuur is prachtig, maar het maakt wel dat je je tafelgenoot maar moeilijk kunt verstaan. Akoestiek is key bij het ontwerpen van een ruimte. Maar akoestiek is in de ontwerpfase niet tastbaar en ervaar je pas echt als een gebouw af is.

Om het studenten makkelijker te maken om de akoestiek in de ruimtes die ze ontwerpen te testen, ontwikkelt de Building Acoustics Group het Eindhoven Acoustic Virtual Reality (EAVR) platform. Hiermee kunnen studenten hun eigen 3D-modellen inladen en in VR interactief zowel de grootte van een ruimte als de materialen op de wanden aanpassen. Het effect van die aanpassingen op de akoestiek kun je direct, in real time horen. Een nieuw geluid voor de architectuur van de toekomst.

contact Silvin Willemsen
Email s.willemsen@tue.nl
Department Built Environment
Website Personal Website
Partners Matude, Legit Forum Polderlab