ARC – Algal Relay Computer

This installation proposes a simple form of computation by incorporating the growth of microalgae in its calculation process. Humans must wait for days for simple calculations to be completed, contrasting the speed we expect from computers with the slowness of non-human timescales. This project aims to open conversations about how we could attune to more-than-human temporalities in our design practices.

 

ARC – Algenrelaiscomputer

Deze installatie is gebaseerd op een eenvoudige vorm van berekening door de groei van microalgen in het berekeningsproces op te nemen. Mensen moeten dagen wachten voordat eenvoudige berekeningen zijn voltooid, waarbij de snelheid die we van computers verwachten wordt vergeleken met de langere duur van mensheid overstijgende natuurlijke processen. Dit project heeft tot doel het gesprek op gang te brengen over hoe we onze ontwerppraktijken kunnen afstemmen op meer dan menselijke temporaliteiten.

Designer Yuta Ikeya
Coach Bahar Barati
Portfolio designer website Client