Biosensing

The deep sea shrimp as inspiration for a new health test

Ever since corona, we’ve all become aware of a test that shows whether you’re infected with a virus. The most reliable, the PCR test, is highly sensitive but it’s slow and requires expensive equipment. Scientists at TU/e have developed a test that’s fast, affordable, reliable, and moreover, it’s accessible to people all over the world. Even more fascinating: the test is based on bioluminescence – cells that produce light like the ones you know from fireflies, and perhaps from deep-sea shrimps.

When a deep-sea shrimp is in danger, it produces a cloud of blue light, the result of a chemical reaction catalyzed by a special enzyme. To develop the new test, we used that specific enzyme as the building block. By adding a drop of blood or some saliva to the test, a green light signals you don’t have a virus; a blue light appears if you do. The test can also be used to detect antibodies. It’s easy for general practitioners, as well as a home test here and in developing countries.

 

Een test die aantoont of je geïnfecteerd bent met een virus: we kennen hem sinds corona allemaal. De meest betrouwbare, de PCR-test, is zeer gevoelig maar traag en vereist dure apparatuur. Wetenschappers van de TU/e ontwikkelden een test die snel, betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk is voor mensen over de hele wereld. Extra fascinerend: de test gaat uit van bioluminescentie; cellen die licht produceren, zoals bijvoorbeeld bij het vuurvliegje en de diepzeegarnaal.

Als een diepzeegarnaal in gevaar is, produceert de garnaal een wolk van blauw licht. Dit blauwe licht is het gevolg van een chemisch reactie die wordt gekatalyseerd door een speciaal enzym. Voor de ontwikkeling van de nieuwe test diende dat enzym als bouwsteen. Door een druppeltje bloed of wat speeksel aan de test toe te voegen, zie je groen licht als je een virus niet hebt, en blauw licht als dat wel zo is. De test is ook te gebruiken voor het aantonen van antilichamen. Hij is in principe gemakkelijk te gebruiken als thuistest, maar ook door huisartsen en in ontwikkelingslanden.

contact Maarten Merkx
Email m.merkx@tue.nl
Department Biomedical Engineering
Website Website
Partners Universiteits Fonds TU/e, Fontys Applied Sciences, Rijnstate Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, and TU/e faculties.