Cura

A robot designed to help humans working in a hospital environment

Robots already help us in many ways. A well-known example is in logistics, where they carry out their automized work following lines in a warehouse. This works well, although nothing must -literally- get in their way.

At TU/e, we’re developing a robot that can function in a dynamic hospital environment. Cura has a camera with which it can recognize objects and situations using the latest AI techniques, and respond or anticipate them, for example to a door that suddenly swings open, a visitor crossing the corridor, or a bed being moved. In this way, Cura can support logistical work like bringing medication from the pharmacy to the right department, or even moving rolling containers of bedding. Cura has not been designed to replace hospital employees, but to work with them. It’s agile, friendly and can find its own way in an ever-changing environment. Cura exemplifies the ultimate interplay between humans and robot.

Want to see robots in action? Then visit Eindhoven in July 2024 for the Robocup World Cup

 

Robots ondersteunen ons al op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in de logistiek, waar ze over vaste lijnen in een magazijn hun werk doen. Dat werkt, al mag de robots dan -letterlijk- niets in de weg staan.

Met Cura ontwikkelt de TU/e een robot die kan functioneren in een dynamische ziekenhuisomgeving. Cura heeft een camera waarmee hij met de nieuwste AI-technieken objecten en situaties kan herkennen, en daarop kan reageren of anticiperen. Een deur die plots openzwaait, een bezoeker die de gang oversteekt, een bed dat verplaatst wordt. Zo kan Cura ondersteunen in het logistieke werk in een ziekenhuis; medicijnen van de apotheek naar de juiste afdeling brengen bijvoorbeeld, of zelfs rolcontainers met beddengoed verplaatsen. Cura gaat ziekenhuismedewerkers niet vervangen, maar met ze samenwerken. Hij is wendbaar, vriendelijk en vindt zijn eigen weg in een steeds veranderende omgeving. Het ultieme samenspel tussen mens en robot.

Veel robots in actie zien? Bezoek dan het WK Robocup, in juli 2024 in Eindhoven.

contact Joep Selten
email joep_selten@hotmail.com
department Mechanical Engineering