Storing digital data in DNA

The way nature designed it

By 2030, we’ll probably be producing more digital data than we can store. The solution? Store our digital data in DNA. To do this, you make a “hard drive” from DNA – the natural molecule of information. It can store enormous amounts of data – all the data on our current Internet could fit into the trunk of a car. It also has a much longer shelf life: up to 10,000 years.

DNA data storage is synthetic  – it’s a molecule containing the DNA helix with the 4 letters A, C, T and G. Just as nature uses letters to store data, the same can be done with digital data. However, reading, copying and storing files still requires a lot of fine tuning because the molecules interact with each other, causing data to be lost. TU/e researchers have now managed to improve the storage and reading of DNA-encoded data. They created capsules with tiny magnets that prevent interaction between molecules. We expect DNA data storage to be available sometime in the next 10 years.

 

In 2030 produceren we waarschijnlijk meer digitale data dan we kunnen opslaan. De oplossing? Digitale data opslaan in DNA. Je maakt daarvoor een ‘harde schijf’ van DNA – het natuurlijke informatiemolecuul. Daarin kun je ontzettend veel data opslaan. Mogelijk past straks alle data van het internet in de kofferbak van een auto. Ook is het veel langer houdbaar: wel 10.000 jaar.
Het dataopslag-DNA is synthetisch. Een molecuul met daarin de DNA-parelketting met de 4 letters A, C, T en G. Zoals de natuur de letters gebruikt om gegevens in op te slaan, kan dat ook met digitale data.
Het uitlezen, kopiëren en bewaren van bestanden vraagt nog fine tuning. De moleculen gaan daarbij namelijk interactie met elkaar aan, waardoor gegevens verloren gaan. Onderzoekers van de TU/e hebben nu het opslaan en uitlezen van DNA-geëncodeerde data weten te verbeteren. Ze maakten capsules met magneetjes die interactie tussen moleculen voorkomen. Naar verwachting wordt DNA-dataopslag binnen nu en 10 jaar ingezet.

contact Bas Bögels
Email b.w.a.bogels@tue.nl
Department Biomedical Engineering & Institute for Complex Molecular Systems
Website synthetic-biology website
Partners Microsoft