Visionairy

Discover, define, and personalize with AI mood boarding

ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion: the number of accessible AI tools to generate text and images is exploding. Although this technology is impressive, how can we put it to use in our daily work and lives? The AI-moodboarding tool Visionairy shows that the future of AI is not about the individual models, but in the creative ways we combine them.

Visionairy combines five different AI models that each provide a piece of functionality. In this way, the tool creates a unique experience that enriches and respects the user’s power and creativity. The tool has an infinite image feed that adapts to your behavior and uses AI-generated keywords that inspire new search directions. You can also chat with, merge, or modify images and bring your sketches to life. Even if you don’t see yourself as ‘creative’, Visionairy will empower you. Be creative – be a Visionairy!

 

ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion: het aantal toegankelijke AI-tools om tekst en afbeeldingen te genereren, ontploft. De technologie is indrukwekkend, maar hoe zetten we die nuttig in voor ons dagelijkse werk en leven? De AI-moodboarding-tool Visionairy laat zien dat de toekomst van AI niet zit in de individuele modellen, maar in de creatieve manieren waarop wij ze met elkaar combineren.

Visionairy combineert 5 verschillende AI-modellen die allemaal een stukje functionaliteit verzorgen. Zo creëert de tool een unieke ervaring die de kracht en creativiteit van de gebruiker verrijkt én respecteert. De tool heeft een oneindige beeldfeed die zich aanpast aan je gedrag en gebruikt AI-gegenereerde trefwoorden die inspiratie geven voor nieuwe zoekrichtingen. Ook kun je chatten met afbeeldingen, afbeeldingen samenvoegen of aanpassen en je schetsen tot leven brengen.

Zo kun je creatief zijn, zelfs als je dat niet bent. Wees creatief, wees een Visionairy!

Contact Mathias Verheijden
Email mathias.verheijden@gmail.com
Department Industrial Design
Website designer portfolio
Partners Bureau Moeilijke Dingen