Agrobot

Training and testing of agriculture robots in simulation

Artificial Intelligence (AI) and robotics can help farmers to produce higher-quality food and have less impact on the environment. However, training and testing of agriculture robots is time consuming and expensive, because this usually happens in the physical environment and often involves the robot breaking down. In our project, we create a digital version of the robot that is tested and trained in a simulated environment. This way, training and testing of robots becomes faster and cheaper.

Kunstmatige intelligentie (AI) en robotica kunnen boeren helpen om beter voedsel te produceren én hun impact op het milieu te verlagen. Maar het trainen en testen van landbouwrobots is tijdrovend en duur, omdat dit meestal in het veld gebeurt en de robot daarbij vaak kapotgaat. In ons project maken we een digitale versie van de robot die getraind en getest wordt in een simulatieomgeving. Zo wordt het trainen en testen van robots sneller en goedkoper.

Team members Saber and colleagues, in collaboration with EAISI: Meander van de Weijst, Andrea Favia, Vincent Fokke
Email sbrnaderi@gmail.com
Department Student Team
More info Website Fruitpunch

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:

More information  ▼ Less information  ▲

1

Agriculture robot development can become faster and cheaper by creating a digital version of such robots in simulation.

De ontwikkeling van landbouwrobots kan sneller en goedkoper door een digitale versie van dergelijke robots in simulatie te maken.

2

A robot algorithm that is tested and/or trained in simulation can be transferred to its realworld version with a minimum of additional training and testing.

Een robotalgoritme, dat is getraind en/of getest in simulatie, kan worden overgezet naar de echte versie met een minimum aan extra training en testen.

3

A digital version of a robot and its environment is feasible with a reasonable amount of effort.

Het maken van een digitale versie van een robot en zijn omgeving met een redelijke inspanning is mogelijk.