Artificial Polymer Skin

Artificial polymer skins that mimic the nature liquid secretion process

A wound bandage with an on/off switch that first releases one drug, absorbs wound fluid and then releases the next drug…. sweaty robots, machines that oil themselves, or maybe windows that wash themselves. This will all be possible thanks to a newly developed artificial polymer skin that mimics natural liquid secretion processes on plant surfaces and mammal skins. The developed polymer coating can excrete and absorb functional fluids in a controlled manner.

Een wondverband met een aan-uitknop dat eerst het ene medicijn vrijgeeft, dat wondvocht opneemt en dan het volgende medicijn loslaat…. Zwetende robots, machines die zichzelf inoliën of misschien ramen die zichzelf wassen. Dit zal allemaal mogelijk zijn dankzij een nieuw ontwikkelde kunstmatige polymeerhuid die natuurlijke vloeistofafscheidingsprocessen op plantenoppervlakken en zoogdierhuiden nabootst. De ontwikkelde polymeercoating kan op een gecontroleerde manier functionele vloeistoffen uitscheiden en opnemen.

Team members Yuanyuan Zhan, Dr. Danqing Liu, Prof. Dirk Broer
Email d.liu1@tue.nl
Department Chemical Engineering and Chemistry
More info Website Danqing Liu