Artificial Womb

The artificial womb is a liquid-based neonatal intensive care unit for extremely premature born babies.

Every year, 800,000 babies are born extremely preterm (<28 weeks of age) worldwide. These infants are usually transferred to a neonatal intensive care unit. However, this leads to many complications, because the lungs are not yet fully developed. In the Artificial Womb project, we develop an alternative environment, more similar to the mother’s womb: the lungs remain filled with fluid and the umbilical cord is attached to an artificial placenta. to improve their organ development.

Elk jaar worden wereldwijd 800.000 baby’s extreem prematuur geboren (< 28 weken oud). Deze baby’s worden meestal overgebracht naar een couveuse. Maar dit leidt tot veel complicaties, omdat de longen nog niet volledig ontwikkeld zijn. In het Artificial Womb-project ontwikkelen we een alternatieve omgeving die meer lijkt op een baarmoeder: de longen van de baby blijven gevuld met vocht en de navelstreng wordt vastgemaakt aan een kunstmatige placenta. om hun orgaanontwikkeling te verbeteren.

Team members Juliette van Haren, Mark Thielen, Ben de Jong, Frank Delbressine
Email j.s.v.haren@tue.nl, fdelbres@tue.nl
Department Industrial Design
More information www.perinatallifesupport.eu

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:

More information  ▼ Less information  ▲

1

Every week we can prolong the growth of a 24-week old fetus in an artificial womb, we increase the chances of survival with 18%.

Met behulp van een kunstmatige baarmoeder kunnen we de groei van een 24 weken oude foetus elke week verlengen, daarmee vergroten we de overlevingskansen met 18%.

2

As a substitute for human fetuses, we will use medical manikins to simulate and validate the Artificial Womb.

Ter vervanging van proefdieren en -personen zullen we medische manikins gebruiken om de kunstmatige baarmoeder te simuleren en te valideren.

3

By mimicking the natural womb as closely as possible, we expect that premature infants will experience normal lung maturation and brain growth.

Door de natuurlijke baarmoeder zo goed mogelijk na te bootsen verwachten we dat vroeggeboren baby’s hun normale ontwikkeling kunnen voortzetten, zoals gezonde hersengroei en longontwikkeling.