AVA

A discussion tool aiming at creating trust and transparency in perinatal shared care teams.

In the Netherlands, too many babies die around their birth. One of the causes is the sometimes difficult cooperation, communication and documentation between primary and secondary care professionals. AVA provides a shared space for discussion within the multidisciplinary meetings. The tokens provide tangible discussion points which can be placed around the symbolic patient. The board is linked to a digital system containing patient files, joint patient discussions and care paths. (Developed in collaboration with Philips and Máxima Medisch Centrum).

In Nederland sterven nog te veel baby’s rond de geboorte. Eén van de oorzaken is de soms moeizame samenwerking, communicatie en documentatie tussen verloskundigen, gynaecologen en andere zorgprofessionals. AVA biedt een gemeenschappelijke ruimte voor discussie tijdens het multidisciplinaire overleg.  De tokens dienen als tastbare argumenten of meningen en kunnen rondom de symbolische patiënt worden geplaatst. Het discussiebord is verbonden met een digitaal systeem dat de patiëntgegevens, genomen besluiten en zorgpaden opslaat. (In samenwerking met Philips en het Máxima Medisch Centrum.)

Team members Charlotte Kuijpers, Britt Smulders, Tessa Aarts
Email c.a.kuijpers@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Caroline Hummels
More information Personal Website

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:

More information  ▼ Less information  ▲

1

This project was inspired by intersubjectivity, which describes the inherent sociality of people and opinions.

Een uitgangspunt voor dit project was intersubjectiviteit: dingen die door meerdere mensen worden gedeeld en begrepen

2

In the Netherlands, people by default give birth at home with a midwife (primary care), when there is no sign of risk or desire to do this in the hospital (secondary care).

In Nederland bevalt men meestal thuis met een verloskundige. Dit is anders in andere landen, waar het ziekenhuis de norm is en er geen duidelijke scheiding is tussen eerste- en tweedelijns zwangerschapszorg.

3

Tangibility of arguments levels the discussion field. Arguments are not easily dismissed or overruled when they are visible to everyone in the room.

Directe zichtbaarheid van argumenten zorgt voor gelijkheid tijdens discussies. Je kunt meningen niet van tafel schuiven of negeren als ze open en bloot op tafel liggen.