Domestic Energy Manager

Domestic Energy Manager DEM allows you to take better energy decisions at home for a greener future.

The variable nature of renewable energy requires consumers to change their relationship with energy. Many products have been released to improve energy management in the home, but they are too technical and don’t match the reality of many households. DEM collects consumption data from smart meters and sensors and displays it in a simple, tangible interface, allowing the whole family to engage in the decision-making process. This way users can understand what habits to change to build a greener future.

De variabele aard van hernieuwbare energie dwingt consumenten hun relatie met energie te veranderen. Er zijn allerlei producten gelanceerd om huishoudelijk energiebeheer te verbeteren, maar deze zijn te technisch en sluiten niet aan bij de werkelijkheid van veel huishoudens. DEM verzamelt verbruiksgegevens van slimme meters en sensoren en toont ze op een eenvoudige, tastbare interface, zodat het hele gezin kan meebeslissen. Zo kunnen gebruikers begrijpen welke gewoonten ze moeten veranderen om aan een groenere toekomst te bouwen.

Team member Ernesto Buñuel García
Email erer1999@gmail.com
Department Industrial Design
Coach Lenneke Kuijer
More information Personal website Ernesto