Domestic Energy Manager

Domestic Energy Manager DEM allows you to take better energy decisions at home for a greener future.

The variable nature of renewable energy requires consumers to change their relationship with energy. Many products have been released to improve energy management in the home, but they are too technical and don’t match the reality of many households. DEM collects consumption data from smart meters and sensors and displays it in a simple, tangible interface, allowing the whole family to engage in the decision-making process. This way users can understand what habits to change to build a greener future.

De variabele aard van hernieuwbare energie dwingt consumenten hun relatie met energie te veranderen. Er zijn allerlei producten gelanceerd om huishoudelijk energiebeheer te verbeteren, maar deze zijn te technisch en sluiten niet aan bij de werkelijkheid van veel huishoudens. DEM verzamelt verbruiksgegevens van slimme meters en sensoren en toont ze op een eenvoudige, tastbare interface, zodat het hele gezin kan meebeslissen. Zo kunnen gebruikers begrijpen welke gewoonten ze moeten veranderen om aan een groenere toekomst te bouwen.

Team member Ernesto Buñuel García
Email erer1999@gmail.com
Department Industrial Design
Coach Lenneke Kuijer
More information Personal website Ernesto

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

This project was developed during the pandemic in Spain.

Dit project is ontwikkeld tijdens de pandemie in Spanje.

2

Tangible and Embodied Interaction is used to make the technical challenges of the energy transition easier to understand.

We hebben Tangible and Embodied Interaction toegepast om de technische uitdagingen van de energietransitie begrijpelijker te maken.

3

Only 7.4% of the energy consumed in The Netherlands comes from renewable sources, so managing this energy properly is critical for the environment.

Slechts 7,4% van de energie die in Nederland wordt verbruikt, komt van hernieuwbare bronnen. Daarom is een juist beheer van deze energie van kritisch belang voor het milieu.