Dynamic Surfaces

We develop a dust mitigation technology without the aid of water

Sand storms ravage equipment, such as solar panels, during Moon and Mars missions. NASA has been doing something about this since 2005, but cleaning is difficult without water. MIT has calculated that with every sandstorm, power production is reduced by up to 40%. A self-cleaning coating that keeps the surface clean without the aid of water is ideal for making solar parks function optimally, for example, in areas where water is hardly available (desert) or not available at all (the moon, Mars).

Zandstormen teisteren de apparatuur, zoals zonnepanelen, tijdens maan- en mars-missies. De NASA is al sinds 2005 bezig om hier wat aan te doen, maar zonder water is schoonmaken lastig. MIT heeft berekend dat bij elke zandstorm de stroomproductie tot 40% wordt gereduceerd. Een zelfreinigende coating dat het oppervlak schoon houdt zonder hulp van water is ideaal om bijvoorbeeld zonneparken optimaal te laten functioneren in gebieden waren water amper (woestijn) of niet (de maan, Mars) beschikbaar is.

Team Members Dr. Dr. Danqing Liu, Prof. Dirk Broer
Email d.liu1@tue.nl
Department Chemical Engineering and Chemistry
More information www.danqingliu.nl