EMF-Free Housing

A modular house with electromagnetic field shielding.

Description about the project (around 150 words): Electromagnetic hypersensitivity (EHS) is a condition whereby people feel sick from electromagnetic fields. In this project, we design a house where EHS patients can be comfortable, and we create a standardized method that can be implemented in any building. We start with designing a ‘tiny house’ acting as an experimental lab for testing shielding efficiency. This tiny house has two modules: one containing all installations and appliances and one shielded module with the living room and bedroom as the recovery area.

Elektrohypersensitiviteit (EHS) is een aandoening waarbij mensen zich ziek voelen door elektromagnetische velden. In dit project ontwerpen we een huis waar EHS-patiënten comfortabel kunnen zijn, én creëren we een gestandaardiseerde methode die in elk gebouw geïmplementeerd kan worden. We beginnen met het ontwerpen van een ‘tiny house’ als experimenteel laboratorium waar we de afschermingsefficiëntie kunnen testen. Dit tiny house bestaat uit twee modules: één met alle installaties en toestellen en een afgeschermde module met de woonkamer en slaapkamer als recuperatieruimte.

Team members Ilgaz Baykal, Romina Gurkan Saul, Lena Gurkan Saul
Email i.baykal@student.tue.nl, r.gurkan.saul@student.tue.nl, l.gurkan.saul@student.tue.nl
Department Student team
Coach Mark Cox
More information Website Team Layer