Equi

A tool for balancing and reducing your household energy consumption by scheduling energy intensive appliances.

The energy we use at home is coming more and more from renewable sources, such as windmills and solar panels. However, they are not able to supply electricity on demand. EQUI helps users to balance and reduce their energy consumption by scheduling energy intensive activities, such as charging the electric car. By learning from everyday usage patterns, EQUI can over time autonomously create an optimal schedule for energy consumption.

De energie die we thuis gebruiken, is steeds vaker afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Alleen, deze bronnen leveren niet altijd wanneer we de energie nodig hebben. EQUI helpt gebruikers om hun energieverbruik in evenwicht te brengen en te verminderen door energie-intensieve activiteiten slim in te plannen, zoals het opladen van de elektrische auto. EQUI leert van alledaagse gebruikspatronen en kan in de loop van de tijd autonoom een optimaal schema opstellen voor het energieverbruik.

Team member Joris Zandbergen
Email j.m.zandbergen@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Lenneke Kuijer
More information Personal Website

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

Because of the physical nature of the interface, non tech-savvy users can also optimally interact with EQUI.

Vanwege de fysieke aard van de interface kunnen ook technisch minder onderlegde gebruikers EQUI optimaal gebruiken.

2

EQUI tackles the challenges of the energy transition by enabling users to reduce and balance their household energy consumption.

EQUI pakt de uitdagingen van de energietransitie aan door gebruikers in staat te stellen het energieverbruik van hun huishouden te verminderen én in balans te brengen.

3

EQUI focuses on scheduling a specific set of energy intensive appliances, such as your dishwasher, dryer and your electric car. These appliances are not directly dependent on the daily activities of the user. A dishwasher, for example, can also run during night.

EQUI richt zich op het inplannen van specifieke energie-intensieve apparaten zoals de vaatwasser, wasdroger en elektrische auto. Deze energieverbruikers zijn niet direct afhankelijk van de dagelijkse bezigheden van de gebruiker. Een vaatwasser kan bijvoorbeeld ook 's nachts worden aangezet.