Equi

A tool for balancing and reducing your household energy consumption by scheduling energy intensive appliances.

The energy we use at home is coming more and more from renewable sources, such as windmills and solar panels. However, they are not able to supply electricity on demand. EQUI helps users to balance and reduce their energy consumption by scheduling energy intensive activities, such as charging the electric car. By learning from everyday usage patterns, EQUI can over time autonomously create an optimal schedule for energy consumption.

De energie die we thuis gebruiken, is steeds vaker afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Alleen, deze bronnen leveren niet altijd wanneer we de energie nodig hebben. EQUI helpt gebruikers om hun energieverbruik in evenwicht te brengen en te verminderen door energie-intensieve activiteiten slim in te plannen, zoals het opladen van de elektrische auto. EQUI leert van alledaagse gebruikspatronen en kan in de loop van de tijd autonoom een optimaal schema opstellen voor het energieverbruik.

Team member Joris Zandbergen
Email j.m.zandbergen@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Lenneke Kuijer
More information Personal Website